Försäljningsvillkor 

Furnitrade AB - Din specialistleverantör av möbler och tillbehör. Halmstad 2015-03-06

 

Leveransvillkor

Fritt vårt lager. I priserna ingår ej moms och frakt. Eventuell reklamskatt uttages av köparen. Normal leveranstid uppgår till 3-5 arbetsdagar, förutsatt att varan finns i lager. Leverans sker inom Sverige och av Furnitrade anlitad transportör eller kundens transportör med leveransvillkor: Leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Furnitrade till transportör.

Furnitrade bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

Betalningsvillkor

Försäljning mot faktura sker efter obligatorisk kreditprövning.
Om man blir godkänd som fakturakund erhåller man en faktura, som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturerat datum om inte annat är överenskommet.

Vid försenad betalning har Furnitrade rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift. 

Furnitrade AB:s allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller alltid i senast utgivna information.

Vi reserverar oss för förändringar i sortimentet, prisförändringar, leverantörers prishöjningar, tekniska förändringar, typografiska fel på vår hemsida eller i övriga publikationer.

 Reklamationer

Eventuella anmärkningar på leveransen så som; transportskador, saknat eller öppnat gods skall meddelas direkt (dock senast 2 dagar efter leveransen) till transportören.

Vid mottagande av leverans: kontrollera att samtliga kollin finns med och att ingenting har skadats eller är öppnat, innan fraktsedeln kvitteras. Eventuella avvikelser eller skador skall anmälas direkt till transportören och noteras på frakthandling.

 Återköp accepteras ej för specialbeställda varor för kunds räkning. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift.

Garanti/ansvar

Garantier på varan lämnas med två (2) år, Furnitrade AB lämnar inga ytterligare garantier om annat ej anges på produkten. Föreligger det fel som Furnitrade AB ansvarar för på en vara, åtar sig Furnitrade AB att efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller genom att återbetala köpeskillingen.

Ytterligare rättigheter för kund kan följas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Furnitrade AB ansvarar ej för t ex - skadebringande egenskaper i varorna, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete, övrig ekonomisk skada eller personskada.

 

Furnitrade AB Melodivägen 6 302 93 Halmstad Telefon 070-665 45 17 Internet www.furnitrade.se

Momsreg.nr

Organisationsnr

E-post

 

 

Bankgiro

SE556942509201

556942-5092

info@furnitrade.se

454-3922